Per què la sang que obtenim gràcies a les donacions és destinada al tractament de moltes malalties que produeixen anèmia i en el tractament de diferents tipus de càncer, així com a intervencions quirúrgiques, trasplantaments d'òrgans i tractament davant accidents, hemorràgies i cremades.

Podem ser més concrets:

1 de cada 10 persones admeses en un hospital necessita sang.

Cada 3 segons algú necessita sang.

1 de cada 2 persones residents a Espanya necessitarà sang alguna vegada a la vida.

Només el 5% dels possibles donants dóna sang a l'any.

Tot el procés de donació, inclòs el repòs, no dura més de 30 minuts.

450 ml de sang pot salvar fins a 3 vides ja que en arribar al centre de transfusió és dividida en 3 components: hematies (glòbuls vermells), plasma i plaquetes que es transfundirán a cada malalt en funció de les seves necessitats.